Notícies
Home > Noticies > Àrea Social > Una tarda especial
Una tarda especial

Una tarda especial

Per a nosaltres aquest ha estat un vespre especial, el dia de la presentació dels equips. Veure reunides, un any més, a totes les persones que juntes fan l’Espluguenc. Aquest club, és un club de futbol, i estem enamorats d’aquest joc, i volem veure reflectit en els nostres jugadors aquesta estima i també l’estima al esport i a tots els seus valors: la salut, l’esforç, la superació, el respecte a les regles i als contrincants, la solidaritat. Fixar-vos, tots son valors positius.

També estimem la competició, volem guanyar, estar a dalt de tot, ser els millors, però creieu que això no és sempre l’important, el realment importan és guanyar amb mereixement i amb total obediència a les normes. Això és el que hem de transmetre als nostre jugadors, i també als aficcionats, als pares, als seguidors. Els hem de dir que l’esperit de l’esport ha de ser també amb ells. No ens agraden els errors, les  injustícies i les imcompetències, però al futbol, com a la vida n’està farcit.

Volem el respecte, doncs, també pels que s’equivoquen. Per sobre de tot no volem violencia, aquesta és l’antitesi dels valors esmentats i entra en contradicció amb la filosofía d’aquest club.

Volem fer més gran l’Espluguenc, ajudan’s sisplau.

Para nosotros esta ha sido una tarde especial, el dia de la presentación de los equipos. Ver reunidas, un año más, a todas las personas que juntas hacen el Espluguenc. Este club, es un club de fútbol, y estamos enamorados de este juego, y queremos ver reflejado en nuestros jugadores este aprecio y también la estima al deporte y a todos sus valores: la salud, el esfuerzo, la superación, el respecto a las reglas y a los contrincantes, la solidaridad. Fijaros, todos son valores positivos.

También amamos la competición, queremos ganar, estar arriba de todo, ser los mejores, pero creer que esto no es siempre lo importante, lo realmente importante es ganar con merecimiento y con total obediencia a las normas. Esto es lo que tenemos que transmitir a nuestro jugadores y, también a los aficionados, a los padres, a los seguidores. Les tenemos que decir que el espíritu del deporte tiene que estar también con ellos. No nos gustan los errores, las injusticias ni las incompetencias, pero el  fútbol, como en la vida, está lleno de ellos.
Queremos el respeto, pues, también para los que se equivocan. Por encima de todo no queremos violencia, esta es el antitesis de los valores mencionados y entra en contradicción con la filosofía de este club.

Queremos hacer más grande al Espluguenc, ayúdanos por favor.

 

La